Categories
Định nghĩa

Sinh lý học là gì? Các khía cạnh quan trọng của sinh lý học trong lĩnh vực y học

Estimated read time 9 min read

Định nghĩa và phạm vi nghiên cứu Sinh lý học là một ngành khoa học nghiên cứu về các quá trình và chức năng của […]

Categories
Định nghĩa

Hóa học hữu cơ là gì? Các đặc điểm và tính chất của hóa chất hữu cơ

Estimated read time 8 min read

Định nghĩa về hóa học hữu cơ Hóa học hữu cơ là một nhánh của hóa học nghiên cứu về các hợp chất chứa carbon […]