Chính sách sử dụng

Estimated read time 4 min read

Chào mừng bạn đến với Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ (CTUMP). Trang này chứa thông tin về chính sách sử dụng của trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ những quy định sau đây khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả nội dung trên trang web CTUMP, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, biểu đồ, và dữ liệu khác, là tài sản của CTUMP hoặc các bên sở hữu thứ ba đã được CTUMP cấp phép sử dụng. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ phần nào của nội dung này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ CTUMP hoặc bên sở hữu thứ ba tương ứng.

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

CTUMP cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Bảo Mật. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp.

Sử Dụng Hợp Lý

Trang web của CTUMP được cung cấp cho mục đích thông tin và giáo dục. Bạn đồng ý sử dụng trang web này một cách hợp pháp và không gây ra bất kỳ hại nào cho CTUMP hoặc bất kỳ người dùng khác. Bạn không được sử dụng trang web này để phân phối hoặc truyền tải nội dung không hợp pháp hoặc gây rối cho trang web.

Liên Kết Tới Trang Web Khác

Trang web của CTUMP có thể chứa liên kết tới các trang web khác. CTUMP không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này. Việc bạn truy cập các trang web khác là tùy ý và có thể phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện của họ.

Thay Đổi Chính Sách

CTUMP có quyền thay đổi Chính Sách Sử Dụng này vào bất kỳ lúc nào và bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên xem xét định kỳ Chính Sách Sử Dụng để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp về Chính Sách Sử Dụng này hoặc về việc sử dụng trang web của CTUMP, vui lòng liên hệ chúng tôi qua thông tin sau:

  • Địa Chỉ: Số 179, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.
  • Điện Thoại: (84-0292) 3 739 730 (Phòng Hành chánh tổng hợp)
  • Email: ctump@ctump.edu.vn

Chúng tôi rất mong muốn hợp tác và xây dựng một môi trường truy cập trực tuyến an toàn và hữu ích cho tất cả người dùng của chúng tôi.