Categories
Định nghĩa

Transcription là gì? Đặc điểm và quy trình của quá trình transcription

Estimated read time 7 min read

Transcription là khái niệm gì? Transcription là quá trình viết chép lại nội dung của một cuộc hội thoại, buổi phỏng vấn, hoặc tài liệu […]

Categories
Định nghĩa

Replication là gì? Tác dụng và ý nghĩa của Replication trong hệ thống phân tán dữ liệu

Estimated read time 8 min read

Khái niệm Replication trong công nghệ thông tin là gì? Replication trong công nghệ thông tin là quá trình tạo ra và duy trì sự […]